Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy -wjazd do ParkuSłowiński Park Narodowy - Wjazd

Słowiński Park Narodowy jest położony w odległości 5 km na zachód od Łeby . Został utworzony w 1967 roku i wpisany przez Unesco w 1977 r . na Listę Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Jest on jednym z 24 Parków Narodowych , a przy tym jednym z dwóch ( obok Parku Solińskiego ) położonych nad morzem . Objął on swoją ochroną niezwykle interesujący , płaski odcinek wybrzeża Bałtyku z unikalną florą i fauną oraz zróżnicowanymi i niepowtarzalnymi krajobrazami . Na terenie parku żyje około 250 gatunków ptaków wraz z rzadko występującym w skali europejskiej orłem bielikiem a także kormoranem czarnym, bocianem czarnym, orlikiem krzykliwym, puchaczem, zimorodkiem batalionem. Położenie parku na europejskim szlaku ptasich wędrówek , a także obecność jezior, bagien, mokradeł i nie zaludnionych terenów, decyduje o tym , że tak wiele gatunków ptactwa gniazduje na jego terenie a dzięki temu park został włączony w 1995 roku do sieci obszarów o międzynarodowym znaczeniu dla ptaków siedlisk podmokłych ,tzw. rezerwatów RAM-SAR. Wśród boru wydmowego żyją także liczne ssaki ,można spotkać w parku : łosia, daniela, borsuka i bardziej pospolite zwierzęta tj. jelenie , sarny , dziki , tchórze i wiewiórki. Ichtiofauna to około 40 gatunków ryb słodkowodnych, tj..: okonie, szczupaki, leszcze, płocie, węgorze oraz morskich : flądra, sieja, belona, łosoś ,troć.

Słowiński Park NarodowySłowiński Park Narodowy - unikalna przyroda parku

Powierzchnia parku wynosi 18.247 ha i składają się na nią : wody, lasy, bagna, torfowiska i wydmy. Na obrzeżu parku przenika się wzajemnie środowisko lądowe z morskim . Największym zbiornikiem wodnym jest jezioro Łebsko o pow. 7.140ha, max.głęb.6,3 m i Gardno o pow. 2,468 ha, max.głęb.2,6 m . Jeziora znajdujące się na terenie Parku wyłączone są z ruchu turystycznego za wyjątkiem trasy żeglugowej Łeba - Kluki na jeziorze Łebsko ( łodzie z napędem elektrycznym ) oraz obszarów przybrzeżnych we wschodniej i południowo- wschodniej części jeziora Łebsko , gdzie dopuszczalne jest uprawianie żeglarstwa i wędkarstwo, przy specjalnym zezwoleniu, które do nabycia jest w sklepie wędkarskim na ul. 10 marca w Łebie.

Słowiński park NarodowyWejście na ruchome wydmy

Wyprawa do Słowińskiego Parku Narodowego i jego okolic to znakomity sposób odnowy sił witalnych . Kontakt z wolną przyrodą rządzącą się własnymi prawami, w autentycznie naturalnym układzie, nieskażonym powietrzu to dobro, z którego warto skorzystać. Słowiński Park Narodowy dostępny jest dla ruchu turystycznego w okresie od 1.V do 30.IX od godz. 8 do 21; od 1.X do 30. IV od godz. 8 do 16. Do parku można dojechać samochodem od strony Łeby, kierując się do Rąbki, a tam samochód możemy zostawić na płatnym parkingu strzeżonym. Wiąże się to z koniecznością zachowania nieskazitelnych warunków ekologicznych terenu . Jednym z zadań Parku Narodowego jest udostępnienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla turystyki. Jest to bardzo ważne zadanie o tyle trudniejsze, że wymaga ograniczeń i takich zabezpieczeń, by te wartości nie zostały narażone na zniszczenie. Po parku poruszać się można tylko pieszo
(z wyjątkiem podejścia pod Górę Łącką od strony Rąbki , gdzie turystów za odpłatą podwożą wózki akumulatorowe i konne powozy) i po wyznaczonych szlakach turystycznych . Łącznie wyznaczono 140 km szlaków , punktami wypadowymi są Rowy, Łeba i Smołdzino .

SPN Smołdzino tel. 059 811 72 04 W Parku obowiązują opłaty za wstęp; od 1 V do 30 IX : dorośli 4,00 zł, dzieci, młodzież, renciści i emeryci 2,00 zł