Windsurfing

Windsurfing - sport wodny, uprawiany przy użyciu deski i przymocowanego do niej elastycznie pędnika żaglowego. Sport polegający na żeglowaniu podobnym do jachtowego, lecz przy pomocy innego sprzętu. Deski o wyporności od 60-70 do ponad 300 litrów, dzielimy na mieczowe i bezmieczowe (o szerokości dochodzącej nawet do 101 cm, tzw. wide-body lub flapery). Pędnik stanowi zespół masztu, bomu oraz żagla o różnej powierzchni (stosuje się różne żagle dla odpowiedniej siły wiatru oraz umiejętności i postury zawodnika, od 0,5 do 12,5 m2). Do połączenia deski z żaglem stosuje się przeguby gumowe. Za twórców windsurfingu uważa się dwóch Kalifornijczyków: Hoyla Schweitzera oraz Jima Drake'a.

 

Windsurfing ma wiele różnych odmian, podstawowe odmiany:

  • Wave,
  • Freestyle,
  • Freeride,
  • Slalom,
  • SuperX,
  • Speed

http://pl.wikipedia.org/wiki/Windsurfing